Kørelys Til Cykler

Kørelys til cykler

Verdens største forsøg med kørelys til cykler

4.200 cyklister fordelt over hele Danmark er lige nu i gang med at teste, jeg hvor høj grad kørelys til cykler redder liv. Dette landsdækkende forsøg gennemføres af Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet i samarbejde med firmaet Reelight og Odense Kommune.

Forsøget hedder 'Projekt Cykelliv ”, og er verdens største forsøg med kørelys til cykler.

Feltforsøget startede 1. november 2020. Frem til november 2021 skal halvdelen af ​​cyklisterne køre med lys tændt hele døgnet, mens den anden halvdel kun har lygterne tændt i lygtetændingstiden.

”Kørelys til cykler er ikke blandt de ti forslag i kataloget, som Vejdirektoratet kom med i efteråret, for at øge sikkerheden for cyklister. Det er jo nok, fordi kørelys ikke er en vejteknisk løsning, men er en personlig sag ligesom cykelhjelme. ” siger Jochum Kirsebom, stifter af Reelight.

Der er en grund til, at hurtige kørelys til biler, motorcykler, busser og lastbiler for længst er indført ved lov i mange lande. Kørelys øger sikkerheden og i dag har bilisterne altid lygterne tændte. Både i skumringstiden, i regnvejr, om aftenen, om natten og under alle andre omstændigheder, hvor det er nyttigt at være synlig i trafikken. Det gør det nemmere at se en bil, også i dagslys.

”Sådan må det også være for cykler, og der er et fornyet behov for at dokumentere effekt. Et tilsvarende forsøg i 15 år siden i Danmark viste, at fastmonterede, blinkende cykellygter nedsatte ulykkestallet med gennemsnitligt 32 procent over et år. Siden er teknikken bag cykellygter udviklet betydeligt. ”, Forklarer Jochum Kirsebom.

Forsøget benytter denne bande Reelight NOVA lygter, som er højere monteret og lyser væsentligt mere, end den oprindelige Reelight SL100 lavet i 2005. Reelight NOVA har desuden godkendte reflekser integreret i lyserne og lyser med konstant lys.

 

Synlighed lig med sikkerhed

“En lang række forskningsprojekter i både Danmark og udlandet har vist, at cyklisternes synlighed betyder rigtig meget for deres sikkerhed, og skal vi have færre ulykker mellem cyklister og biler, er det nødvendige, at cyklisterne selv tager ansvar og bliver mere synlige - for eksempel med kørelys. ” siger trafikforsker Harry Lahrmann, på instituttet BUILD ved Aalborg Universitet, som leder forsøget.

Kampagnen har fået anvendt mediedækning. Der var i oktober længere indslag i tv-avisen på både DR og TV2, ligesom der har været omtale i radioaviser, dagblade og lokale aviser.

Transportminister Benny Engelbrecht har også udtalt sig positivt om initiativet ”Kørelys Til Cykler”, og det er nu ved at komme på den politiske dagsorden.

Forsøget fra 2005

Da Reelight blev grundlagt 2003, var visionen fra starten af ​​at gøre folk mere sikre i trafikken, ved at få kørelys på alle cykler. Sikkerheden i dengang nye lygtetype blev bakket på af en storstilet forskningsundersøgelse, med over 4.000 deltagende cyklister, forudsagt i 2005 med Reelights magnetlygter.

Forsøget viste ved brug af Reelights blinkende magnetlygter, reducerer sandsynligheden for ulykker med 19% * ved optælling af alle registrerede ulykker med personskade, og hele 47% * for ulykker med personskade og flere involverede parter. Desuden har 85% * af dem der deltog i forsøget udtrykt at have følt sig bare sikre, mens de kører i trafikken.

Kørelys fra Reelight er siden blevet testet standarden på cykler i Danmark og er i dag monteret på ca. 1/3 af danske cykler.

 

* Uddrag fra studiet:

"Forekomsten, inklusive alle registrerede cykelulykker med personskade for den deltagende cyklist, er 19% lavere for cyklister med permanent kørelys monteret; hvilket indikerer, at det permanente cykelløbelys forbedrer trafiksikkerheden væsentligt for cyklister."

"Med hensyn til alle rapporterede ulykker er ulykkesfrekvensen 33% lavere for cyklister med cykelløbelys end for dem uden." 

"For flerpartsulykker med personskade for den deltagende cyklist estimeres det korrigerede incidensforhold til 0.53; det tyder således på, at ulykkesfrekvensen er 47% lavere for brugerne af cykelløbelyset." 

[Sikkerhedseffekter_af_permanente_løbelys_til_cykler.pdf]
×